zachmurzenie duże
27°
25°
piątek
Reklama
Za tydzień sesja budżetowa
21 grudnia 2018 r. | 16:40
1

W sobotę 29 października w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przyrów odbędzie się II sesja Rady Gminy Przyrów, podczas której radni będą uchwalać budżet na 2019 rok.

Sesja rozpocznie się o godz. 9:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z I sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje i wnioski Radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Przyrów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Przyrów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dotacji przedmiotowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2019-2027.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/202/18 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 15/II/2002 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przyrów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
16. Przedstawienie planów pracy Rady Gminy oraz stałych Komisji Rady Gminy.
17. Komunikaty i wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad.Jedna odpowiedź do “Za tydzień sesja budżetowa”

  1. Ciekawy pisze:

    O co chodzi z dotacją przedmiotową?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *