zachmurzenie małe
17°
13°
niedziela
Reklama
We wtorek radni podniosą podatki na 2023 rok
23 listopada 2022 r. | 12:22
0

We wtorek, 29 listopada w Urzędzie Gminy Przyrów odbędzie się sesji Rady Gminy Przyrów, podczas której podniosą podatki na 2023 rok.

Początek sesji o godz. 13:00.

porządek obrad:
Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie Protokołu z XXXVII-uroczystej sesji Rady Gminy.
Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami – referent Wójt Robert Nowak.
Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie korespondencji wpływającej do Rady Gminy według jej kompetencji – referent Przewodniczący Rady Maria Stępień.
Informacja Wójta o sposobie realizacji interpelacji Radnych – referent Wójt Robert Nowak.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 – referent Dyrektor ZSP w Przyrowie – Halina Trojak, Dyrektor NSP – Regina Deska.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2022-2030 – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023 – Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę do realizacji zadania Województwa Śląskiego polegającego na zarządzaniu przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Gminy Przyrów – referent Justyna Pelikan.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej powołania młodzieżowej rady gminy – referent Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji.
Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych – referent Przewodniczący Rady Gminy Przyrów.
Komunikaty i wolne wnioski.
Zakończenie obrad.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *