zachmurzenie duże
-1°
-4°
środa
Reklama
W poniedziałek sesja Rady Gminy Przyrów
01 lutego 2019 r. | 16:47
0

W poniedziałek 4 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przyrów odbędzie się III sesja Rady Gminy Przyrów, podczas której radni uchwalą nowych inkasentów.

Początek sesji o godz. 12:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu poprzedniej sesji.
5. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami oraz korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
7. Informacja Wójta o sposobie załatwienia interpelacji Radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 117/XVIII/2013 Rady Gminy Przyrów
z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przyrów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały n IX/65/2015 w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.
12. Przyjęcie informacji z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Przyrów za rok 2018.
13. Przyjęcie informacji o realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Przyrów za rok 2018.
14. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie za 2018 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019 – 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poniesionych przez gminę
w związku z realizacją Uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
17. Komunikaty i wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *