zachmurzenie duże
sobota
Reklama
fot. Piast Przyrów
W piątek wybory w KS Piast Przyrów
13 lutego 2019 r. | 11:16
0

Zarząd Klubu Sportowego „PIAST” Przyrów  uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu  15 lutego 2019 (piątek), w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie.

Termin i miejsce Zebrania:
I termin rozpoczęcia Walnego Zebrania: 18:00
II termin rozpoczęcia Walnego Zebrania: 18:15
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Częstochowska 7, Przyrów.

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania; omówienie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór: Sekretarza Zebrania oraz Komisji Uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Klubu.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego z wykonania zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej za rok 2018.
 7. Przedstawienie bilansu i rachunku wyników.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia bilansu i rachunku wyników KS „PIAST” Przyrów.
 11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla obecnego Zarządu Klubu.
 12. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie Zebrania.

Liczymy na Państwa obecność na Zebraniu.

Zarząd KS „PIAST” PrzyrówDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *