słabe opady deszczu
18°
17°
sobota
Reklama
W czwartek zakończy działalność Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyrowie
22 listopada 2019 r. | 12:33
0

W czwartek 28 listopada w Urzędzie Gminy Przyrów odbędzie się sesja Rady Gminy Przyrów, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyrowie.

Początek sesji o godz. 14:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu VIII i IX – nadzwyczajnej – sesji Rady Gminy.
5. Przyznanie stypendium Wójta Gminy Przyrów dla wybitnie uzdolnionych uczniów za wysokie wyniki w nauce.
6. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami.
7. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami oraz korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
8. Informacja Wójta o sposobie załatwienia interpelacji Radnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyrowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/XII/2012 Rady Gminy Przyrów z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przyrów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych.
13. Komunikaty i wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *