bezchmurnie
18°
12°
czwartek
Reklama
W czwartek sesja Rady Gminy Przyrów
26 marca 2019 r. | 11:14
0

W czwartek 28 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się sesja Rady Gminy Przyrów, podczas której radni ustalą inkasentów oraz prowizje za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.

Początek sesji o godz. 13:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu poprzednich – III i IV – sesji.
5. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami oraz korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
7. Informacja Wójta o sposobie załatwienia interpelacji Radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad uczestnictwa i ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie Senior+ na terenie Gminy Przyrów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przyrów na lata 2019-2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/65/2015 w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.
11. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2018.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2019 rok”.
13. Komunikaty i wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *