zachmurzenie duże
15°
12°
czwartek
Reklama
Usuwanie folii rolniczych w gminie Przyrów
23 lutego 2023 r. | 11:44
0

Wójt Gminy Przyrów informuje o zamiarze złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".

W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Przyrów zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak:

  • folia rolnicza,
  • siatka do owijania balotów,
  • sznurek do owijania balotów,
  • opakowania po nawozach,
  • opakowania typu Big Bag

mogą składać wnioski dotyczące odbioru w/w odpadów w terminie do 10 marca 2023 roku.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o pomocy de minimis.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Przyrów dotacji z NFOŚiGW w Warszawie program nie będzie realizowany.

W ramach realizacji programu nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników.

W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Przyrów ustali zasady usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Zebrane deklaracje będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w zadania.

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

Szczegółowe informacje pod numerem tel.: 34 3554120 wew. 40.

Wzory w/w wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Przyrów oraz z załącznika.

Wójt Gminy Przyrów
mgr inż. Robert Nowak

Załączniki:
Deklaracja na odbiór odpadów z folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (rozmiar: 338.45kB, format: PDF, język: polski)Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *