zachmurzenie duże
15°
12°
czwartek
Reklama
Usuwanie azbestu z terenu gminy Przyrów w 2023 roku
24 stycznia 2023 r. | 09:03
0

Wójt Gminy Przyrów ogłasza kolejny nabór wniosków na odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Przyrów przy udziale środków z NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Katowicach.

Zadanie będzie obejmować  koszty pakowania, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych.
Nie będzie natomiast obejmować  demontażu pokryć azbestowych oraz zakupu i montażu nowych pokryć dachowych.

Wnioski można składać  w terminie: od 3 stycznia do 31 marca 2023 r.

Do wniosku  należy dołączyć:

  • kolorowe zdjęcie zgromadzonego na działce azbestu (eternitu), wraz z opisem  zawierającym dokładny adres,
  • informację o wyrobach zawierających azbest,
  • ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
  • w przypadku, gdy prawo własności do nieruchomości posiada kilka osób należy dołączyć pisemną zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Wzory wniosków do pobrania ze strony internetowej lub w siedzibie Urzędu Gminy.

Zainteresowani mieszkańcy proszeni są o kontakt telefoniczny: 34 3554 120 w. 40 lub mailowy: srodowisko@przyrow.pl /UG/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *