zachmurzenie duże
niedziela
Reklama
Usuń azbest z gminą Przyrów
20 stycznia 2022 r. | 12:33
0

Wójt Gminy Przyrów ogłasza kolejny nabór wniosków na odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Przyrów przy udziale środków z NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Katowicach.

W przypadku niezakwalifikowania wniosku Gminy Przyrów do dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane.

Zadanie będzie obejmować  koszty pakowania, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych. Nie będzie  natomiast obejmować  demontażu pokryć  azbestowych oraz zakupu i montażu  nowych pokryć dachowych.

Wnioski można składać  w terminie: od 18 stycznia do 28 lutego 2022 r.

Do wniosku  należy dołączyć:

  • kolorowe zdjęcie zgromadzonego na działce azbestu (eternitu), wraz z opisem  zawierającym dokładny adres,
  • informację o wyrobach zawierających azbest,
  • ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
  • w przypadku, gdy prawo własności do nieruchomości posiada kilka osób należy dołączyć pisemną zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Wzory wniosków  do pobrania ze strony internetowej lub w siedzibie Urzędu Gminy.

Zainteresowani mieszkańcy proszeni są o kontakt telefoniczny: 34 3554 120 w. 40 lub mailowy: srodowisko@przyrow.pl

Wójt Gminy Przyrów
mgr inż. Robert Nowak

Załączniki:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *