słabe opady deszczu
18°
17°
sobota
Reklama
Szykuje się podwyżka za śmieci!
18 listopada 2020 r. | 12:40
0

We wtorek 24 listopada o godz. 13:00 odbędzie się sesja Rady Gminy Przyrów, podczas której radni zajmą się ustaleniem nowej stawki za odpady komunalne. Gmina nie podała jeszcze oficjalnej propozycji nowych stawek. Na pewno będzie podwyżka.

porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XVI sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XV sesji Rady Gminy.
5. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami – referent Wójt Robert Nowak.
6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami oraz korespondencji dotyczącej Rady Gminy – referent Przewodniczący Rady Maria Stępień.
7. Informacja Wójta o sposobie załatwienia interpelacji Radnych – referent Wójt Robert Nowak.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych – referent Justyna Pelikan.
12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyrów – referent Robert Deska.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – referent Robert Deska.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/125/2016 Rady Gminy Przyrów z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty wraz z późniejszymi zmianami – referent Robert Deska.
15. Komunikaty i wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *