zachmurzenie duże
-2°
-4°
środa
Reklama
UG Przyrów
Ruszy konsultacje społeczne dotyczące przemocy w rodzinie w gminie Przyrów
26 maja 2021 r. | 12:00
0

Wójt Gminy Przyrów i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie ogłasza konsultacje dotyczące "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  na lata 2021 – 2025".

Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii, propozycji oraz ewentualnych uwag na temat Gminnego Programu będącego przedmiotem konsultacji. W związku z tym zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów prowadzących działalność na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Przyrów do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 24 maja 2021 r do 08 czerwca 2021 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Formularz należy:

  • Przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie, ul. Częstochowska 7
  • Złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przyrowie lub
  • Przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e–mail: gops@przyrow.pl.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *