zachmurzenie duże
16°
16°
sobota
Reklama
Robert Nowak delegatem Śląskiej Izby Rolniczej na zjazd KIR
17 października 2019 r. | 09:29
0

Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej informuje, że w dniu 04.09.2019 roku odbyło się I Walne Zgromadzenie VI kadencji, na którym zostały wybrane nowe władze Izby. Skład Zarządu ŚIR na okres kadencji 2019-2023 przedstawia się następująco:

 • Roman Włodarz – Prezes Zarządu ŚIR,
 • Piotr Kołodziejczyk - Wiceprezes Zarządu ŚIR,
 • Romuald Brandys – Członek Zarządu ŚIR,
 • Krzysztof Wenglorz – Członek Zarządu ŚIR,
 • Janusz Wita - Członek Zarządu ŚIR.

Na pierwszym posiedzeniu Zarządu ŚIR omówiono m.in. plan pracy Zarządu na 2019 rok oraz zasady współpracy z samorządami gminnymi i samorządami powiatowymi naszego województwa. Jako najbardziej pilne w tym zakresie uznane zostało usprawnienie przepływu informacji pomiędzy Radami Powiatowymi ŚIR, Zarządem ŚIR a Gminami i Powiatami. Zarząd ŚIR deklaruje wole ścisłej współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi na wszystkich polach objętych Ustawą o izbach rolniczych a dotyczących spraw lokalnych, w szczególności obejmujących następujące zagadnienia:

 • sporządzanie analiz i opinii, przedstawianie wniosków oraz dokonywanie ocen z zakresu rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych i przedstawienie ich Zarządowi Izby;
 • wydawanie i zasięganie opinii w sprawach zgłoszonych przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie  Izby;
 • delegowanie członków Rady do prac w odpowiednich organach i komisjach, w których Izba ma prawo uczestniczyć, np. do komisji suszowych w poszczególnych gminach;
 • współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi;
 • udział w organizowaniu szkoleń dla członków Izby Rolniczej;
 • występowanie o dotacje, granty i inne źródła wsparcia finansowego.

Przedstawicielami Gminy Przyrów pełniącymi funkcje delegata w ŚIR są:

 • Mariusz Knapik,
 • Robert Nowak.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *