zachmurzenie małe
17°
13°
niedziela
Reklama
UG Przyrów
RIO pozytywnie o przyszłorocznym deficycie
07 grudnia 2022 r. | 12:44
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywną opinię na temat możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Przyrów.

A chodzi o kwotę 4.929.152,75 zł.

Źródłami pokrycia deficytu będą przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, pochodzące z:
- kredytów w kwocie 1.100.000 zł,
- pożyczek w kwocie 2 819 100 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 882.274,90 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 127.777,85 zł.

Z opinią RIO można zapoznać się TUTAJ.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *