zachmurzenie duże
-1°
-4°
środa
Reklama
RIO pozytywnie o absolutorium dla Wójta
20 maja 2021 r. | 11:25
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, w związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przyrów, wydała pozytywną pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przyrowie o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Przyrów za 2020 r.

W uzasadnieniu czytamy:

VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przyrów w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Przyrów za 2020 rok, który wpłynął do Izby w dniu 5 maja 2021 r., stwierdza co następuje:

Jak wynika z nadesłanych materiałów, Komisja Rewizyjna przed wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Przyrów, rozpatrzyła sprawozdanie finansowe za 2020 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia komunalnego. Skład Orzekający stwierdza, że wyczerpany został tryb określony w art. 270 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

W przeprowadzonym głosowaniu Komisja Rewizyjna Rady Gminy Przyrów jednogłośnie przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2020 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przyrów absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok zaopiniowano jak w sentencji uchwały.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *