zachmurzenie umiarkowane
13°
13°
poniedziałek
Reklama
UG Przyrów
Radni chcą, by Przyrów został miastem!
31 października 2022 r. | 11:42
0

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Przyrów, radni podjęli uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do nadania miejscowości Przyrów statusu miasta. W tej kwestii będą również przeprowadzone konsultacje społeczne.

Poniżej stanowisko wójta w tej sprawie.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Szanowni mieszkańcy Gminy Przyrów, podczas uroczystej sesji 21 października 2022 roku miało miejsce bardzo ważne wydarzenie – Rada Gminy Przyrów przyjęła Uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do nadania miejscowości Przyrów statusu miasta oraz Uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Przyrów w sprawie nadania miejscowości Przyrów statusu miasta.

Obchodzony w 2019 roku Jubileusz 650 – lecia lokacji miasta Przyrowa przez Króla Kazimierza Wielkiego, historia Przyrowa, jak również dokonujące się w tej miejscowości na przełomie lat pozytywne przeobrażenia i zmiany, stały się powodem licznych refleksji dotyczących odzyskania praw miejskich dla miejscowości Przyrów.

Historię swojego powstania miasto Przyrów zawdzięcza Królowi Kazimierzowi Wielkiemu, który w dniu 15 marca 1369 roku, na zamku w Olsztynie, wydał Jakubowi Rechickiemu z Nagłowic przywilej lokacyjny miasta Przyrowa. Tak oto Przyrów stał się miastem i był nim przez 501 lat. Okres swej świetności jako miasta Przyrów przeżywał w XV, XVI i pierwszej połowie XVII w., kiedy to nastąpił znaczny jego rozwój i wzrost liczby mieszkańców. Gwałtowny upadek miasta natomiast miał miejsce w latach 1655 – 1660 w wyniku najazdu szwedzkiego.

Prawa miejskie Przyrów utracił po upadku powstania styczniowego. Dekretem cara Rosji Aleksandra II z dnia 13 lipca 1869 roku, małe miasta w Królestwie Polskim zostały pozbawione praw miejskich, przemianowane w osady i przydzielone do przyległych gmin wiejskich. Postanowienie o degradacji 16 miast w guberni piotrkowskiej, w tym miasta Przyrowa, wydane zostało 01 kwietnia 1870 roku, a weszło w życie 31 maja 1870 r.

W ten sposób, założone przez Króla Kazimierza Wielkiego, miasto Przyrów zostało ukarane i upokorzone za udział jego mieszkańców w powstaniu.

Zachowane do dnia dzisiejszego: Przywilej lokacyjny miasta Przyrowa w tłumaczeniu z łaciny na język polski, pieczęć miasta Przyrowa z 1783 roku, mapa miasta Przyrowa z 1826 roku oraz bogata historia i szacunek do przodków są najlepszą motywacją do tego, by zainicjować działania i przywrócić miejscowości Przyrów utracone ponad 150 lat temu prawa miejskie.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *