zachmurzenie umiarkowane
-4°
-5°
wtorek
Reklama
fot. Lublin UW
Program żywnościowy w Przyrowie
10 marca 2020 r. | 11:29
0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie od 2015 r. prowadzi działania związane z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie zaprasza do współpracy osoby, które chcą skorzystać z wyżej wymienionej formy pomocy. Zgłoszenia będą przyjmowane w siedzibie GOPS Przyrów, ul. Częstochowska 7.

Jednocześnie informujemy że uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.1402 zł (było 1268 zł) w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł (było 1028 zł) w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane w/w formą pomocy są zobowiązane do udokumentowania aktualnej sytuacji ekonomicznej swojej rodziny. Niezbędne dokumenty do otrzymania pomocy żywnościowej można pobrać w GOPS w Przyrowie.

Dodatkowe informacje dotyczące pomocy w formie paczek żywnościowych uzyskacie Państwo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przyrowie ul. Częstochowska 7, tel. 34 3554120 wew. 38.

Kierownik GOPS Przyrów
Iwona Kremblewska

Pliki do pobrania:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *