zachmurzenie małe
-7°
-8°
wtorek
Reklama
Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów
22 października 2020 r. | 11:30
0

Wójt Gminy Przyrów informuje, że Gmina Przyrów przystępuje do realizacji „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów”.

W ramach Programu Gmina Przyrów zamierza ubiegać się o uzyskanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Program adresowany jest do właścicieli nieruchomości położonych na terenach, na których:

  • nie ma możliwości podłączenia do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego,
  • przed 2021 r. nie zostanie wykonany zbiorczy system odprowadzania ścieków (obszary poza aglomeracją).

Warunkiem koniecznym do udziału w Programie będą:

  • złożenie w wyznaczonym terminie wniosku o włączenie do Programu (załącznik nr 1 do Regulaminu realizacji Programu) wraz z oświadczeniem właściciela/współwłaściciela dot. wyrażenia zgody na realizację inwestycji przez Wnioskodawcę (załącznik nr 2 do Regulaminu realizacji Programu),
  • zabezpieczenie i udostępnienie części nieruchomości na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków i drenażu,
  • odpowiednie warunki terenowe i hydrologiczne do realizacji inwestycji.

Ustala się w roku 2021 :

  • wysokość dofinansowania inwestycji podłączonej do jednego budynku mieszkalnego będzie wynosić do 90% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 9900 zł,
  • ilość dofinansowanych inwestycji – do 50 szt.

Pomocą nie będą objęte niezabudowane działki oraz budynki, które nie są zamieszkane.

Szczegółowe warunki realizacji zadania, jak również obowiązki stron zostaną określone  w umowie zawartej pomiędzy Gminą Przyrów a właścicielami nieruchomości. Umowa zostanie podpisana po uzyskaniu przez Gminę dofinansowania.

Dodatkowych informacji na temat Programu udziela Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska  i Gospodarki Gruntami. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną zalecaną formą kontaktu jest kontakt telefoniczny oraz mailowy:

Wnioski wraz z oświadczeniami przyjmowane będą w terminie do 30.11.2020 r.

Pliki do pobrania:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *