bezchmurnie
18°
15°
wtorek
Reklama
fot. Dorota Wojciechowska / UG Przyrów
Nieprawidłowości w podatku od nieruchomości w gminie Przyrów
11 kwietnia 2023 r. | 08:42
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wykryła również nieprawidłowości w zakresie podatku od nieruchomości.

W latach 2018 - 2022 do dnia kontroli, nieprawidłowo przeprowadzono czynności mające na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności wykazanych przez podatników podatku od nieruchomościach danych o posiadanych nieruchomościach oraz nie wezwano podatników do złożenia korekt deklaracji podatkowych. Naruszono tym przepisy art. 272 pkt 3 oraz 274a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) w związku z art. 1a ust. 1 pkt 3, art. 2 pkt 3, art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.).

Powyższe dotyczyło pięciu podatników o nr kart kontowych: 121082, 61423, 60583, 141037, 41012, którzy w informacjach w sprawie podatku od nieruchomości nie wykazywali do opodatkowania budowli związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej. W trakcie kontroli Organ Podatkowy wezwał podatników do złożenia korekt informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Do dnia zakończenia kontroli korektę informacji w sprawie podatku od nieruchomości za lata 2017 – 2022 złożył jeden z tych podatników, który wykazał do opodatkowania budowle o wartości początkowej 17.250,00 zł.

Zadania związane ze sprawdzaniem poprawności i rzetelności składanych deklaracji przez podatników podatku od nieruchomości należały do Inspektora ds. wymiaru podatków w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie. Nadzór w tym zakresie sprawowała p. Ewelina Sikora-Migalska – Skarbnik Gminy Przyrów.

Wniosek nr 3
Podjąć dalsze działania celem prawidłowego opodatkowania nieruchomości pozostających w posiadaniu podatników o nr kart kontowych: 121082, 61423, 60583, 141037, 41012, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wszcząć, w trybie art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), postępowanie podatkowe w celu prawidłowego opodatkowania ww. podatników, mając na uwadze przepisy art. 1a ust. 1 pkt 3, art. 2 pkt 3, art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 1 i ust. 2 art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.).

Wniosek nr 4
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Przyrów zadania w zakresie weryfikacji prawidłowości składanych informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości oraz w zakresie egzekwowania korekt deklaracji podatkowych, stosownie do art. 272 pkt 1 lit. a, pkt 3, art. 274a § 1, § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), mając na uwadze art. 68 i 69 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 późn zm.).

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *