zachmurzenie duże
27°
25°
piątek
Reklama
Nabór Wniosków o przyjęcie do Projektu pilotażowego “Aktywna Mama”
29 marca 2022 r. | 12:11
0

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie wraz z Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu od dnia 21.03.2022 r. do dnia 01.04.2022 r. ogłasza nabór Wniosków o przyjęcie do Projektu pilotażowego "Aktywna Mama". Projekt jest finansowany ze środków  rezerwy Funduszu Pracy na realizację Projektu pilotażowego, na podstawie ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Stabilna praca - silna rodzina".

Osoby, których dotyczy nabór:

Grupę docelową w Projekcie pilotażowym stanowić będą kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, okresie bierności zawodowej związanym z wychowaniem dzieci do aktywności zawodowej. Będą to osoby bezrobotne, zamieszkałe w mieście Częstochowa lub w powiecie częstochowskim, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.

Miejsce składania Wniosków o przyjęcie do Projektu pilotażowego "Aktywna Mama":

Wniosek o przyjęcie do Projektu pilotażowego „Aktywna Mama" należy złożyć osobiście:

 • w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie,
  ul. Szymanowskiego 15, u właściwego doradcy klienta
  w godzinach od 7.30 do 14.00
  po uprzednim pobraniu numerka z automatu biletowego
 • w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu
  ul. Rzeczna 29, u właściwego doradcy klienta
  w godzinach od 7.30 do 14.00

 

 Dodatkowe informacje:

Liczba kobiet bezrobotnych objętych Projektem pilotażowym:  15.

Termin realizacji Projektu pilotażowego: 07.02.2022 r. - 31.12.2023 r.

Wartość Projektu pilotażowego:  772 000,00 zł.

W ramach Projektu pilotażowego przewidziano następujące formy wsparcia:

I. ścieżka przewidziana dla osób zatrudnionych przez pracodawców w ramach Promesy na zatrudnienie (10 osób):

 1. usługa doradztwa zawodowego - każda Uczestniczka  Projektu pilotażowego zostanie w pierwszej kolejności objęta pomocą doradcy zawodowego w formie indywidualnej usługi poradnictwa zawodowego. Indywidualna opieka doradcy zawodowego będzie trwała przez cały okres trwania Projektu pilotażowego. Podczas trwania Projektu pilotażowego przewiduje się również przeprowadzenie z jego Uczestniczkami usługi doradczej w postaci minimum dwóch spotkań grupowych.
 2. zatrudnienie w ramach Promesy na zatrudnienie - Uczestniczki Projektu pilotażowego będą mogły podjąć zatrudnienie u wybranych przez siebie pracodawców. Okres zatrudnienia w ramach umowy o pracę będzie wynosił minimum  15 miesięcy, w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym okres refundacji przez Urząd Pracy będzie wynosił do 12 miesięcy (od dnia 01.05.2022 r. do dnia 30.04.2023 r.).
 3. dodatek wyrównawczy - Uczestniczki Projektu pilotażowego w trakcie zatrudnienia u pracodawcy w ramach Promesy na zatrudnienie  otrzymają dodatek wyrównawczy w kwocie 300,00 zł. miesięcznie za cały przepracowany miesiąc bez absencji chorobowej, urlopów bezpłatnych, postojowych, urlopów macierzyńskich, okresów związanych z kwarantanną, izolacją (COVID). Wypłata dodatku wyrównawczego dotyczy wyłącznie okresu związanego z refundacją wynagrodzenia na rzecz pracodawcy (od dnia 01.05.2022 r. do dnia 30.04.2023 r.).
 4. bon na zakup odzieży biznesowej - przewidziano, że każda z Uczestniczek Projektu pilotażowego otrzyma bon na zakup odzieży biznesowej w wysokości 500,00 zł.
 5. wsparcie finansowe na opłacenie, żłobka, przedszkola lub opiekunki - Uczestniczki Projektu pilotażowego będą mogły skorzystać ze wsparcia finansowego w postaci refundacji kosztów opieki nad dzieckiem (od dnia 01.05.2022 r. do dnia 30.04.2023 r.).

II. ścieżka przewidziana dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (5 osób):

 1. usługa doradztwa zawodowego - każda Uczestniczka  Projektu pilotażowego zostanie w pierwszej kolejności objęta pomocą doradcy zawodowego w formie indywidualnej usługi poradnictwa zawodowego. Indywidualna opieka doradcy zawodowego będzie trwała przez cały okres trwania Projektu pilotażowego. Podczas trwania Projektu pilotażowego przewiduje się również przeprowadzenie z jego Uczestniczkami usługi doradczej w postaci minimum dwóch spotkań grupowych.
 2. wsparcie w postaci dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej - z Uczestniczkami Projektu pilotażowego zawarte zostaną umowy o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Kwota dofinansowania będzie wynosić maksymalnie 35 000,00 zł.
 3. wsparcie na obsługę finansową utworzonej działalności gospodarczej - Uczestniczki Projektu rozpoczynające działalność gospodarczą będą mogły w okresie 12 miesięcy jej prowadzenia starać się o refundację miesięcznych kosztów obsługi finansowej.  Będzie to kwota 200,00 zł miesięcznie (od dnia 01.05.2022 r. do dnia 30.04.2023 r.).
 4. bon na zakup odzieży biznesowej - przewidziano, że każda z Uczestniczek Projektu pilotażowego otrzyma bon na zakup odzieży w wysokości 500,00 zł.
 5. wsparcie finansowe na opłacenie, żłobka, przedszkola lub opiekunki - Uczestniczki Projektu pilotażowego będą mogły skorzystać ze wsparcia finansowego w postaci refundacji kosztów opieki nad dzieckiem (od dnia 01.05.2022 r. do dnia 30.04.2023 r.).

 

Wymagane dokumenty:

Regulamin uczestnictwa w Projekcie pilotażowym „Aktywna Mama" oraz druk Wniosku o przyjęcie do Projektu pilotażowego „Aktywna Mama" są dostępne w zakładce: Dokumenty do pobrania/ Bezrobotni i poszukujący pracy/Projekt pilotażowy  "Aktywna Mama".Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *