zachmurzenie duże
15°
12°
czwartek
Reklama
Strategia Rozwoju Gminy Przyrów na lata 2023 – 2030
03 lutego 2023 r. | 13:03
0

Do 6 marca potrwają konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Przyrów na lata 2023 - 2030.

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom i innym podmiotom złożenie uwag dotyczących projektu ww. dokumentu. Z projektem można zapoznać się TUTAJ.

Konsultacje zostaną prowadzone w terminie: od 30 stycznia 2023 roku do 06 marca 2023 roku.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać:

  1.  pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy wraz z projektem Strategii do dnia 06 marca 2023 r. w następujący sposób:
    1. złożenie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Przyrów, Częstochowska 7, 42-248 Przyrów poprzez wrzucenie do specjalnie przygotowanej w tym celu skrzynki podawczej znajdującej się w Sekretariacie Urzędu;
    2. pocztą na adres Urzędu Gminy Przyrów, Częstochowska 7, 42-248 Przyrów (decyduje data wpływu do Urzędu);
  2. Elektronicznie w następujący sposób:
    1. poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SWIG DP)
    2. poprzez system ePUAP - adres skrytki Urzędu Gminy Przyrów /9w99dche0v/skrytka lub /9w99dche0v/SkrytkaESP (decyduje data wpływu do Urzędu)


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *