zachmurzenie duże
niedziela
Reklama
Rusza “Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów” w 2021 roku
28 października 2020 r. | 13:18
0

Wójt Gminy Przyrów informuje, że Gmina Przyrów przystępuje do realizacji „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów” w 2021 roku.

W ramach Programu Gmina Przyrów zamierza ubiegać się o uzyskanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Program adresowany jest do właścicieli nieruchomości położonych na terenach, na których:
- nie ma możliwości podłączenia do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego,
- przed 2021 r. nie zostanie wykonany zbiorczy system odprowadzania ścieków (obszary poza aglomeracją).

Program jest przeznaczony przede wszystkim dla mieszkańców następujących sołectw: Kopaniny, Wola Mokrzeska, Bolesławów, Sieraków.

Warunkiem koniecznym do udziału w Programie będą:
- złożenie w wyznaczonym terminie wniosku o włączenie do Programu wraz z oświadczeniem właściciela/współwłaściciela
dot. wyrażenia zgody na realizację inwestycji przez Wnioskodawcę.

Ustala się w roku 2021:
- wysokość dofinansowania inwestycji podłączonej do jednego budynku mieszkalnego będzie wynosić do 90% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 9900 zł,
- ilość dofinansowanych inwestycji– do 50 szt.

Pomocą nie będą objęte niezabudowane działki oraz budynki, które nie są zamieszkane.

Dodatkowych informacji na temat Programu udziela Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną zalecaną formą kontaktu jest kontakt telefoniczny oraz mailowy: tel. 34 3554120 wew. 40; e-mail: srodowisko@przyrow.pl.

Wzory dokumentów dostępne są na stronach internetowych Gminy Przyrów: http://www.bip.przyrow.akcessnet.net i http://www.przyrow.pl.

Wnioski wraz z oświadczeniami przyjmowane będą w terminie do 30.11.2020 r.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *