zachmurzenie umiarkowane
-7°
-11°
poniedziałek
Reklama
Radni przyjmą program rozwiązywania problemów alkolowych
14 kwietnia 2020 r. | 12:02
1

We wtorek 21 kwietnia o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Przyrów odbędzie się sesja Rady Gminy Przyrów, podczas której radni podejmą m.in. uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu XII sesji Rady Gminy.
5. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami oraz korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
7. Informacja Wójta o sposobie załatwienia interpelacji Radnych.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie Planu Pracy Rady Gminy w Przyrowie oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Przyrowie na 2020 rok.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Przyrów.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany WPF.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/XII/2012 Rady Gminy Przyrów z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przyrów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przyrów na rok szkolny 2019/2020.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2020 rok”.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
20. Przyjęcie informacji z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii z 2019 roku.
21. Przyjęcie informacji z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku.
22. Przyjęcie informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019.
23. Komunikaty i wolne wnioski.
24. Zakończenie obrad.Jedna odpowiedź do “Radni przyjmą program rozwiązywania problemów alkolowych”

  1. Mieszkaniec pisze:

    A może jeszcze trzeba zająć się kopciuchami którzy smrodzą. Szczególnie popołudniami i wieczorami gdy władze gminy idą do domu o godz 15-ej

    2
    4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *