zachmurzenie duże
27°
25°
piątek
Reklama
Przed nami ważna sesja Rady Gminy Przyrów. Szykują się spore podwyżki
08 grudnia 2021 r. | 12:40
0

W piątek 17 grudnia w Urzędzie Gminy Przyrów odbędzie się bardzo ważna sesja Rady Gminy Przyrów. Podczas sesji, radni będą głosować w sprawie podniesienia swoich diet, w sprawie nowego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przyrów, w sprawie nowej stawki opłaty za odbiór śmieci i w sprawie budżetu na 2022 rok.

Z uwagi na to, iż nie ma w BIP UG Przyrów opublikowanych tych ważnych uchwał, zwróciłem się już w tej sprawie do urzędu.

Sesja rozpocznie się o godz. 8:30.

porządek obrad:
Otwarcie obrad XXVII sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie Protokołu z XXVI sesji Rady Gminy.
Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami – referent Wójt Robert Nowak.
Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie korespondencji wpływającej do Rady Gminy według jej kompetencji – referent Przewodniczący Rady Maria Stępień.
Informacja Wójta o sposobie realizacji interpelacji Radnych – referent Wójt Robert Nowak.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny ścieków dopływających dla gospodarstw domowych na 2022 rok – referent Kierownik GZK – Mirosław Czarnecki.
Podjęcie uchwały w sprawie wpf na lata 2022-2031 – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2022 rok – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2022 rok – referent Dorota Wojciechowska.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Rady Gminy w Przyrowie oraz Planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Przyrowie na 2022 rok – referent Przewodniczący Rady Gminy oraz Przewodniczący Komisji.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przyrów – referent Ewelina Wiśniewska.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych – referent Ewelina Wiśniewska.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok – referent Ewelina Wiśniewska.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok – referent Ewelina Wiśniewska.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przyrów" – referent Kierownik GZK – Mirosław Czarnecki.
Komunikaty i wolne wnioski.
Zakończenie obrad.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *