zachmurzenie duże
16°
15°
niedziela
Reklama
UG Przyrów
Konkurs plastyczny dla dzieci z gminy Przyrów
08 maja 2020 r. | 13:02
0

Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie ogłasza konkurs plastyczny na plakat pt. „Jak bezpiecznie spędzam czas w dobie koronawirusa”.

Regulamin konkursu

 1. Cele konkursu:
  • propagowanie odpowiedzialnego zachowania w czasie pandemii koronawirusa;
  • pobudzanie aktywności twórczej oraz kreatywności dzieci;
  • alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego.
 2. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów.
 3. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I-IV oraz klas V-VIII.
 4. Przebieg konkursu:
  • konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Przyrów;
  • zadanie konkursowe polega na wykonaniu plakatu propagującego bezpieczeństwo w czasie epidemii koronawirusa (#zostanwdomu);
  • plakat należy wykonać w dowolnej technice płaskiej, w formacie A3;
  • prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie ul.   Częstochowska 7, lub sfotografować , zeskanować i przesłać na adres mailowy: gok@przyrow.pl;
  • nadesłane prace oceniać będzie Komisja powołana przez organizatora;
  • laureatom zostaną przyznane  dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które trafią  za pośrednictwem poczty do adresata.
 5. Termin nadsyłania prac – 29.05.2020r. Wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Przyrów.
 6. Postanowienia końcowe:
  • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu;
  • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e- mail, wizerunek;
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie;
  • dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w ramach konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;
  • wypełnioną kartę zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy wraz z pracą plastyczną przesłać organizatorowi.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia  czynnego udziału w konkursie.

Pliki do pobrania:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *