zachmurzenie umiarkowane
26°
25°
poniedziałek
Reklama
fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Gmina Przyrów przystąpiła do Klastra Energii Powiatu Częstochowskiego
27 grudnia 2021 r. | 11:27
0

21 grudnia w Starostwie Powiatowym w Częstochowie podpisane zostało porozumienie w sprawie utworzenia Klastra Energii Powiatu Częstochowskiego opartego na przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Klaster energii jest platformą współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, środowiskiem naukowym reprezentowanym przez instytucje badawczo-wdrożeniowe, przedsiębiorcami i ich organizacjami oraz wszelkimi instytucjami i podmiotami deklarującymi włączenie się w realizację zakładanych przez Klaster celów. Jednym z tych celów będzie przygotowanie do wykorzystania środków unijnych, które w nowym okresie programowania będą w dużej mierze przeznaczone na zieloną energię i gospodarkę niskoemisyjną.

Misją Klastra jest współpraca inwestycyjna, naukowa i badawcza prowadząca do rozwoju nowoczesnej, efektywnej, zdywersyfikowanej, niskoemisyjnej lokalnej gospodarki energetycznej, poprawa lokalnego i subregionalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym pochodzących z odnawialnych źródeł energii.

W subregionie północnym powstaną 4 klastry energii tworzone przez wszystkie samorządy w subregionie, mające realizować zadania związane z rozwojem OZE i niskoemisyjnej gospodarki energetycznej. Działania Klastrów będą wzmacniać wizerunek subregionu północnego województwa śląskiego jako regionu angażującego się działania proekologiczne, a także pozytywnie wpływać na jakość życia mieszkańców gmin tworzących klastry.

Porozumienie zostało podpisane przez: Starostę Częstochowskiego Krzysztofa Smelę, włodarzy i przedstawicieli gmin: Sylwię Szymańską - burmistrza Blachowni, Marię Włodarczyk – wójta gminy Dąbrowa Zielona, Edwarda Moskalika – wójta gminy Janów, Adama Tajbera – wójta gminy Kamienica Polska, Piotra Juszczyka – wójta gminy Kłomnice, Gwidona Jelonka – Dyrektora Biura Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, Jerzego Żurka – wójta gminy Konopiska, Jadwigę Zawadzką – wójta gminy Kruszyna, Krzysztofa Molendę – wójta gminy Lelów, Dariusza Pomadę – wójta gminy Mykanów, Roberta Nowaka – wójta gminy Przyrów i Wiesława Szymczyka – wójta gminy Starcza, Wojciecha Ostaszewskiego - dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego (Związek będzie liderem Klastra) oraz Szymona Kozaka – prezesa i Jakuba Macieja - wiceprezesa DOEKO Group Sp. z o.o. - (która będzie koordynować działania klastra). /Starostwo Powiatowe w Częstochowie/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *