zachmurzenie małe
16°
16°
sobota
Reklama
Gmina Przyrów chce dołożyć do opłat za śmieci
19 listopada 2021 r. | 14:10
0

W piątek 26 listopada o godz. 8:30 w Urzędzie Gminy Przyrów odbędzie się sesja Rady Gminy Przyrów, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

porządek obrad:
Otwarcie obrad XXVI sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie Protokołu z XXIV i XXV-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami – referent Wójt Robert Nowak.
Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie korespondencji wpływającej do Rady Gminy według jej kompetencji – referent Przewodniczący Rady Maria Stępień.
Informacja Wójta o sposobie realizacji interpelacji Radnych – referent Wójt Robert Nowak.
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 145/XXIII/09 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 28 września 2009 roku w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie Gminy Przyrów – referent Dorota Wojciechowska.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłku, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych będących w zakresie zadań własnych gminy – referent Kierownik GOPS – Iwona Krembleska.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Przyrów na lata 2021 – 2027 – referent Kierownik GOPS – Iwona Krembleska.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Fundację Nowe Spektrum – referent Elżbieta Ślęzak-Zawadzka.
Komunikaty i wolne wnioski.
Zakończenie obrad.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *