zachmurzenie duże
27°
25°
piątek
Reklama
Ewelina Wiśniewska nowym pełnomocnikiem ds. alkoholówki w gminie Przyrów
11 września 2020 r. | 11:49
0

Wójt Gminy Przyrów powołał nowego pełnomocnika do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Została nim inspektor Ewelina Wiśniewska.

Do zadań Pełnomocnika do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych należy w szczególności:
1. prowadzenie i koordynacja realizacji zadań Gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
2. przygotowywanie, realizacja i rozliczanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz jego konsultowanie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
3. nadzór nad realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
4. współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach realizacji zadań wynikających z Programu;
5. udział w szkoleniach i spotkaniach związanych z zadaniami wynikającymi z Programu;
6. współpraca z dyrektorami jednostek oświatowych w zakresie prowadzenia dla dzieci i młodzieży profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych;
7. współpraca z instytucjami i organizacjami w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
8. propagowanie i wdrażanie na terenie Gminy Przyrów ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień;
9. tworzenie sprawozdań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
10. nadzór nad działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
11. współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii;
12. inicjowanie i wspieranie lokalnych inicjatyw z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *