słabe opady deszczu
18°
17°
sobota
Reklama
Dziś sesja ws. wysokości podatków
24 października 2019 r. | 11:42
0

Dziś o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Przyrów odbędzie się sesja Rady Gminy Przyrów, podczas której radni uchwalą nowe wysokości podatków od nieruchomości i środków transportu.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu VII sesji Rady Gminy.
5. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami oraz korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
7. Informacja Wójta o sposobie załatwienia interpelacji Radnych.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/XII/2012 Rady Gminy Przyrów z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przyrów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/43/2019 Rady Gminy Przyrów z dnia 30.09.2019 r. w sprawie terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat budżetu.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów na lata 2019-2023”.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Przyrów na dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przyrów.
15. Komunikaty i wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *