zachmurzenie umiarkowane
26°
25°
poniedziałek
Reklama
Ankieta dla Mieszkańców gminy Przyrów
06 września 2021 r. | 09:22
0

Rada Gminy Przyrów 30 grudnia 2020 roku podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów, obejmującego całą gminę w jej granicach administracyjnych.

Celem planowanej zmiany Studium jest:

  • umożliwienie mieszkańcom i przedsiębiorcom wprowadzenie zmian pozwalających na rozwój, zgodny z ich potrzebami i zgodny z celami rozwoju gminy,
  • uwzględnienie uwarunkowań wynikających ze zmian stanu prawnego.

Wprowadzenie w/w korekt służyć będzie zapewnieniu ładu przestrzennego i warunków do zrównoważonego rozwoju gminy.

Wójt Gminy Przyrów zwraca się z uprzejma prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, aby uwzględnić głos mieszkańców w podejmowaniu decyzji o przyszłym przeznaczeniu terenów gminy.

Ankieta jest dostępna pod adresem: https://forms.gle/nzRR1K4bbLsEPddx8

Ankietę można złożyć do 30 września 2021 r.

Zapewniam, że ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą analizowane zbiorczo przy opracowaniu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów.

Załączniki:

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *