zachmurzenie duże
26°
25°
niedziela
Reklama
fot. NSP w Woli Mokrzeskiej
Przez koronawirusa zajęcia dydaktyczne dla części uczniów w NSP w Woli Mokrzeskiej zostały zawieszone!
13 października 2020 r. | 11:10
0

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Woli Mokrzeskiej poinformował o zawieszeniu zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla klas 4-8.

Zarządzenie w tej sprawie znajdziecie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Woli Mokrzeskiej z dnia 12.10.2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166) oraz pozytywnej opinii PPIS dotyczącej częściowego zawieszenia zajęć i zgody Organu Prowadzącego szkołę zarządza się, co następuje:

§ 1

Zawiesza się czasowo, w okresie od dnia 12.10.2020 r. do dnia 16.10.2020 r. zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze dla klas 4-8 prowadzone w formie stacjonarnej w siedzibie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Woli Mokrzeskiej, ul. Główna 7, 42-248 Przyrów z powodu zagrożenia zdrowia uczniów wynikającego z aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania szkoły będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)/w następujący sposób:
Realizacja zajęć zgodnie z aktualnym tygodniowym rozkładem zajęć,
Kontakt z uczniami za pośrednictwem komunikatora ZOOM, klasowej skrzynki e-mail, strony internetowej.
§ 2

Zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze dla oddziału przedszkolnego i klas 1-3 realizowane będą w formie stacjonarnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoł Niepublicznych
mgr Regina DeskaDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *