zachmurzenie duże
poniedziałek
Reklama
fot. Dorota Wojciechowska / UG Przyrów
Będzie przebudowa drogi do gruntów rolnych w Bolesławowie
26 września 2022 r. | 13:08
0

Gmina Przyrów ogłosiła przetarg na przebudowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bolesławów, numery działek 252, 897, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860 obręb Bolesławów, II droga o długości 0,990 km.

Zaprojektowano nową konstrukcje jezdni, gdyż istniejąca jezdnia nie spełnia wymagań dla klasy obciążenia drogi dla ruchu KR1. Zaprojektowano w km 0+000 do km 0+990 jezdnie o nawierzchni tłuczniowej szerokości 4,0m z kruszywa C90/3 - 0/31,5, warstwę dolną o grubości 20cm i warstwę górna o gr 5cm. Dodatkowo z uwagi na występowanie gruntu wysadzinowego w km 0+710,00 do km 0+990,00 grunt ten należy wymienić na grunt niewysadzinowy (piasek , żwir). Ponadto zaprojektowano obustronne pobocza ziemnymi o szer. 0,3m km 0+000,00 do km 0+086,00 i szer. 0,75m w km 0+086,00 do 0+990,00 Moduł wtórny odkształcenia podłoża powinien wynosić E2≥80MPa.

Nie przewidziano budowy chodników. Ewentualny ruch pieszy odbywać się będzie zaprojektowanymi obustronnymi poboczami.

Na odcinku projektowanej przebudowy drogi dojazdowej nie projektuje się zjazdów na pola. Odwodnienie nawierzchni drogowych z wód opadowych odbywać się będzie grawitacyjnie na przyległe pola. Ponadto należy wyremontować 2 istniejące przepusty pod drogą w ciągu istniejących rowów poprzecznych (melioracyjnych)

Oferty należy składać do 10 października 2022 roku do Urzędu Gminy Przyrów.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *