słabe opady deszczu
18°
17°
sobota
Reklama
Będzie MPZP dla Zarębic
18 września 2023 r. | 12:23
0

W piątek, 22 września w Urzędzie Gminy Przyrów odbędzie się sesja Rady Gminy Przyrów, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Zarębice.

Początek sesji o godz. 11:00.

porządek obrad:
Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie Protokołu XLIV i XLV-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
Wręczenie decyzji Wójta Gminy Przyrów w sprawie przyznania stypendium za wysokie wyniki w nauce i osiągniecia, dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Przyrów.
Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami – referent Wójt Robert Nowak.
Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie korespondencji wpływającej do Rady Gminy według jej kompetencji – referent Przewodniczący Rady Maria Stępień.
Informacja Wójta o sposobie realizacji interpelacji Radnych – referent Wójt Robert Nowak.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023 – referent Dyrektor ZSP w Przyrowie – Halina Trojak, Dyrektor NSP – Regina Deska.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2023 - 2031 – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Częstochowskiemu – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Zarębice – referent Joanna Nowakowska.
Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Przyrów – referent kierownik GOPS w Przyrowie Iwona Kremblewska.
Komunikaty i wolne wnioski.
Zakończenie obrad.

PAWEŁ GĄSIORSKI



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *