zachmurzenie umiarkowane
26°
25°
poniedziałek
Reklama
Będzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectw gminy Przyrów
21 grudnia 2020 r. | 11:25
0

W środę 30 grudnia w Urzędzie Gminy Przyrów odbędzie się sesja Rady Gminy Przyrów, podczas której radni uchwalą przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów w granicach sołectw Zalesice, Sieraków, Sygontka i Staropola.

Początek sesji o godz. 12:00.

porządek obrad:
Przyjęcie Protokołu z XVI i XVII-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami – referent Wójt Robert Nowak.
Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami oraz korespondencji dotyczącej Rady Gminy – referent Przewodniczący Rady Maria Stępień.
Informacja Wójta o sposobie załatwienia interpelacji Radnych – referent Wójt Robert Nowak.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026 – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r. – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów w granicach sołectwa Zalesice – referent Joanna Nowakowska.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów w granicach sołectwa Sieraków – referent Joanna Nowakowska.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów w granicach sołectwa Sygontka – referent Joanna Nowakowska.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów w granicach sołectwa Staropole – referent Joanna Nowakowska.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów – referent Joanna Nowakowska.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok – referent Ewelina Wiśniewska.
Komunikaty i wolne wnioski.
Zakończenie obrad.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *