zachmurzenie duże
27°
25°
piątek
Reklama
icloud
Zrecenzuj dowolną książkę i wygraj nagrodę
06 stycznia 2022 r. | 10:53
0

Starostwo Powiatowe w Częstochowie wspólnie z Biblioteką Publiczną w Częstochowie zapraszają do udziału w V Powiatowym Konkursie Literackim pn.: "Koniecznie przeczytaj!" na recenzję wybranej książki.

Poniżej znajduje się regulamin konkursu.

PAWEŁ GĄSIORSKI

regulamin:

I. Organizator:
Powiat Częstochowski z siedzibą w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa.

II. Cele konkursu:
1. Rozwijanie umiejętności literackich dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Zachęcanie do pisania i prezentowania swojej twórczości literackiej.
3. Promocja czytania i wartościowej literatury.
4. Rozwijanie wyobraźni.

III. Zasady udziału w konkursie:
1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatu częstochowskiego.
2. Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w konkursach literackich.
3. Pracę konkursową należy dostarczyć w 1 egzemplarzu maszynopisu (maksymalnie 2 strony A4, do 3600 znaków) lub w wersji elektronicznej.
4. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać tekst literacki. Temat pracy: Zrecenzowanie wybranej książki, która wywarła na czytelniku wrażenie i jest godna polecenia.
5. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem (załącznik nr 1),
6. Jeden autor może nadesłać tylko jedną pracę.

IV. Miejsce i termin nadsyłania prac:
Prace należy składać lub przesyłać w terminie od 17 stycznia do 15 marca 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego) do Biblioteki Publicznej w Częstochowie (Al. NMP 22, 42-202 Częstochowa, promocja@biblioteka.czest.pl) z dopiskiem na kopercie: V Powiatowy Konkurs Literacki „Koniecznie przeczytaj!”.

V. Jury:
Jury zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.

VI. Kryteria oceny:
• twórczy charakter pracy,
• zgodność z tematyką,
• poprawność stylistyczna i językowa,
• poziom literacki pracy,
• samodzielność i oryginalność.

VII. Rozstrzygnięcie Konkursu:
1. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych: Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz Biblioteki Publicznej w Częstochowie. Laureaci zostaną także powiadomieni telefonicznie, najpóźniej do 1 kwietnia 2022 r.
2. Nagrody zostaną przyznane trzem autorom najlepszych prac (I, II, III miejsce) w trzech kategoriach wiekowych (7-13 lat, 14-18 lat, od 18 lat). Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a dodatkowo najlepsze teksty zostaną opublikowane na stronach internetowych: Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz Biblioteki Publicznej w Częstochowie.
3. Laureatom nagrody rzeczowe z uwagi na sytuację epidemiczną (COVID-19) w naszym kraju, przesłane zostaną pocztą.

VIII. Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany będą podane do publicznej wiadomości.
2. Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność Organizatora.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.

IX. Kontakt :
1. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają:
Anna Boraczyńska i Sylwia Góra – Dział Instrukcyjno-Metodyczny Biblioteki Publicznej
w Częstochowie, Al. NMP 22, tel. 34/360-56-27, promocja@biblioteka.czest.pl
2. Informacje na temat konkursu dostępne są również na stronach: Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz Biblioteki Publicznej w Częstochowie.

Formularz zgłoszeniowy - TUTAJ.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *