zachmurzenie umiarkowane
26°
25°
poniedziałek
Reklama
XVII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Tradycyjne Ozdoby Choinkowe”
15 listopada 2018 r. | 11:50
0

Do 4 grudnia przyjmowane są zgłoszenia prac na XVII Powiatowy Konkurs Plastyczny "Tradycyjne Ozdoby Choinkowe" z cyklu "Polskie Boże Narodzenie", który jest organizowany przez Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej oraz Starostwo Powiatowe w Częstochowie.

regulamin konkursu:

Organizatorzy:
- Starostwo Powiatowe w Częstochowie
- Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej
Konkurs dofinansowany ze środków Powiatu Częstochowskiego.

Cele konkursu:
- poszerzanie i popularyzowanie wiedzy o polskich zwyczajach i obrzędach bożonarodzeniowych,
- rozwijanie myślenia otwartego i twórczego,
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży naturalnych technik plastycznych, jako środka wypowiedzi plastycznej,
- spotkanie z bogactwem zwyczajów ludowych związanych z czasem Bożego Narodzenia.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych.
2. Każdy uczestnik może nadesłać do 2 prac.
3. Prace powinny być wykonane samodzielnie z surowców naturalnych, a wzory zaczerpnięte z tradycji ludowych.
4. Wszystkie prace należy opatrzyć opisem zawierającym dane: imię i nazwisko, wiek, klasa, adres szkoły bądź placówki, którą reprezentuje autor lub adres prywatny. Do pracy należy dołączyć oświadczenie (RODO) znajdujące się na stronie: www.poczesna.pl lub w GCKIiR w Poczesnej, ul. Modrzewiowa 3.

Prace należy dostarczyć na adres:

Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej ul. Modrzewiowa 3, 42 - 262 Poczesna Tel.: 34 327 40 78, 666 838 186.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC upływa dnia 4 grudnia 2018 r. (wtorek)

Ocena prac:
1. Komisja Konkursowa dokona oceny prac w pięciu grupach wiekowych:
I - przedszkolaki do 5 lat,
II - dzieci z klas 0-III,
III - dzieci z klas IV-VI,
IV - dzieci z klas VII-VIII i klasa III gimnazjum,
V - szkoły ponadgimnazjalne.

2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 14 grudnia 2018 r. o godz. 14.00 w Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej.

Uwagi końcowe:
1. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania i publikacji wybranych prac w celach popularyzatorskich.
3. Nagrody do odebrania w ciągu miesiąca od ogłoszenia wyników.
4. Nagród nieodebranych nie wysyłamy!
5. Prosimy o rozpropagowanie konkursu w szkołach i ośrodkach kultury.



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *