bezchmurnie
18°
15°
wtorek
Reklama
XII Powiatowy Konkurs Plastyczny na: Pisankę, Palmę, Kartkę oraz Stroik Wielkanocny
01 marca 2021 r. | 12:29
0

Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie oraz Starostwo Powiatowe w Przyrowie organizują XII Powiatowy Konkurs Plastyczny na: Pisankę, Palmę, Kartkę oraz Stroik Wielkanocny.

Regulamin konkursu:

Cel konkursu:

 • rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań sztuką i plastyką
 • powrót do tradycji związanych z okresem wiosennym i wielkanocnym
 • dokumentacja tychże zjawisk,
 • poszerzanie wiedzy wśród dzieci i młodzieży oraz wpływ na kultywowanie  polskich tradycji ludowych

Warunki uczestnictwa:

 • konkurs obejmuje wykonanie kartek, pisanek, palm i stroików.
 • organizatorzy ustalają następujące kategorie wiekowe:
  1. klasy I -III  szkoły podstawowej,
  2. klasy IV -VI  szkoły podstawowej,
  3. klasy VII - VIII szkoły podstawowej,
  4. kategoria dorośli

Prace powinny być wykonane własnoręcznie z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów i technik, format kartek 20 x 15 cm.

Wstępne weryfikacje prac prowadzący winni dokonać we własnych placówkach:

 • szkołach, świetlicach, ośrodkach kultury i nadesłać trzy najlepsze prace  z każdego tematu w każdej kategorii wiekowej. Źródłem inspiracji powinny być tradycje naszego regionu i domu rodzinnego.

Prace dostępne w sklepach i na targach, nie będą uwzględniane.

 1. Praca Konkursowa powinna mieć trwale przyczepioną metryczkę, która zawiera dane: Imię i nazwisko, klasa, wiek, nazwa szkoły lub instytucji i numer kontaktowy.
 2. Wraz z opisaną pracą Konkursową należy przysłać wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1).
 3. Brak załącznika do pracy skutkuje jej odrzuceniem.
 4. Prace Konkursowe należy przysłać w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów lub przekazać osobiście w siedzibie GOK
 5. Wszelkie informacje na temat Konkursu udzielane są pod numerem telefonu 34 355 40 62
 6. Termin składania prac- do 31 marca 2021r. do godz. 15.00
 7. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane
 8. Komisja powołana przez organizatora oceni prace w każdej kategorii wiekowej, przyzna nagrody i wyróżnienia. Ogłoszenie wyników nastąpi w miesiącu kwietniu 2021 roku. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie osposobie odbioru dyplomów i nagród.
 9. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność Organizatora. Pozostałe prace mogą być odebrane w dniach od 04.05.2021 do 31.05.2021 roku

Organizatorzy:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie
 • Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Patronat:

 • Starosta Częstochowski
 • Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
 • Wójt Gminy Przyrów


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *