zachmurzenie małe
16°
16°
sobota
Reklama
Nowa odznaka PTTK w Przyrowie
24 marca 2023 r. | 13:07
0

W celu uczczenia 160 rocznicy Powstania Styczniowego, Urząd Gminy w Przyrowie, Szkolny Klub Turystyczny PTTK w Przyrowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie, ustanawia odznakę turystyczną „Powstanie Styczniowe - Przyrów 1863/64”. Projekt Odznaki w kształcie obrazów Artura Grottgera wykonał Mieczysław Kremblewski.

Celem odznaki jest zapoznanie turystów z historią, przebiegiem, bitwami, walkami i potyczkami powstania styczniowego, miejscami kaźni i straceń powstańców, lokalizacją zbiorowych mogił i pojedynczych grobów powstańców.

Odznaka jest jednostopniowa. Na odznakę należy zwiedzić obowiązkowo 10 miejsc z wykazu z punktu 5, oraz 10 innych związanych z Powstaniem Styczniowym, w sumie 20.
Wykaz obowiązkowych miejsc:
⦁ Przyrów,
⦁ Aleksandrówka – Klasztor św. Anny,
⦁ Janów,
⦁ Śmiertny Dąb,
⦁ Złoty Potok,
⦁ Mełchów,
⦁ Lelów,
⦁ Biała,
⦁ Koniecpol,
⦁ Żarki.

Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci, zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z miejscowości, pól bitew, walk i potyczek, kwater powstańczych, mogił „bratnich” – zbiorowych i pojedynczych na cmentarzach, pomników na miejscu kaźni i straceń, tablic pamiątkowych w kościołach, na cmentarzach, budowlach, ulicach miast i miasteczek, należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.

Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: SKT PTTK Przyrów, ul. Szkolna 44, 42-248 Przyrów, lub dostarczyć osobiście na podany adres.

Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego. Koszty odznaki i wysyłki ponosi Turysta. Zespół Weryfikacyjny może przyznać Odznakę Honorową z pominięciem wymogów regulaminowych za wybitne zasługi dla krajoznawstwa. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą SKT PTTK w Przyrowie i obowiązuje od dnia 23.03.2023 r.akęDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *