zachmurzenie małe
17°
13°
niedziela
Reklama
Cztery Pory Roku Oczami Dziecka
04 października 2023 r. | 11:29
0

Do 23 października można przesyłać prace w VII powiatowym konkursie plastycznym "Cztery Pory Roku Oczami Dziecka".

Szczegóły w regulaminie.

PAWEŁ GĄSIORSKI

regulamin:

I. Cele konkursu:
1.Zapoznanie z pięknem polskiej przyrody.
2.Pobudzenie wyobraźni plastycznej dzieci.
3.Przegląd różnorodnych technik plastycznych.
4. Prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej.

II. Organizator:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach

III. Zasady uczestnictwa:

1.W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych klas I-IV z terenu powiatu częstochowskiego.
2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 pracę, w jednej spośród 5 kategorii: Wiosna, Lato, Jesień, Zima, 4w1.
3. Technika wykonania jest dowolna (forma płaska – rysunek, malarstwo, kolaż), format prac A3 lub A4.
4. Kryteria oceny prac: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, samodzielność.
5. Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę (litery drukowane) przyklejone z tyłu pracy (imię i nazwisko dziecka, klasa, nazwa i adres placówki, telefon kontaktowy, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, bez której uczestnik nie może wziąć udziału w konkursie.
6. Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach promocyjnych.

IV. Nagrody i uwagi końcowe

1. Nagrodzeni zostaną laureaci w pięciu oddzielnych kategoriach –Wiosna, Lato, Jesień, Zima, 4w1.
2. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe
w Częstochowie. O terminie rozdania nagród Organizator poinformuje laureatów telefonicznie lub mailowo.
3. Organizator nie odpowiada za zniszczenia powstałe w czasie transportu, dlatego prosimy
o właściwe zabezpieczenie prac.
4. Termin nadsyłania/ składania prac: do 23.10.2023 r.
5. Prace oceniane będą przez niezależne Jury powołane przez Organizatora.
6. Lista nagrodzonych osób oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej www.czestochowa.powiat.pl. oraz www.gokklomnice.pl.
7. Starostwo Powiatowe w Częstochowie wyda kalendarz z pracami laureatów na rok 2024.
8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci biorących udział w konkursie. Oświadczenie wyrażenia zgody uczestnictwa w konkursie stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
9. W przypadku wytypowania laureatów konkursu, rodzic lub opiekun prawny może wyrazić zgodę na publikację wizerunku dziecka. Oświadczenie wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku laureata konkursu stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 10 listopada 2023r.
11. Prace należy wysłać/dostarczyć na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach
ul. Częstochowska 96
42-270 Kłomnice

Lub

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Sobieskiego 9
42-217 Częstochowa

z dopiskiem „VII Powiatowy Konkurs - Cztery Pory Roku Oczami Dziecka”

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować:
biuro@gokklomnice.pl tel. 34 333 68 30
lub
konkursypowiatowe@czestochowa.powiat.pl tel. 34 32 29 123Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *